Ruchi Wind Project

L’objectiu del projecte és generar electricitat a partir de l’energia renovable proporcionada pel vent, per vendre-la posteriorment a la xarxa nacional de l’Estat de Madhya Pradesh, connectada a la xarxa del Nord, Est i Oest de l’Índia alimentada principalment per combustibles fòssils.

Això permet augmentar la capacitat d’aquesta xarxa, alhora que desplaça els combustibles fòssils de les fonts primàries de generació d’energia elèctrica predominants fins al moment a l’àrea del projecte. La capacitat total instal·lada del projecte és de 22,5 MW.

BENEFICIS

Ambientals

  • Reducció de les emissions de gasos d’efecte d’hivernacle associades a l’ús de combustibles fòssils per a la generació d’energia elèctrica. Específicament, l’activitat utilitza energia eòlica per produir electricitat que, d’altra manera, provindria principalment de plantes d’energia elèctrica basades en l’ús de combustibles fòssils.
  • Reducció al mínim dels impactes negatius associats a l’emissió de gasos d’efecte hivernacle, alhora que es contribueix al desenvolupament econòmic.

Socials

  • Generació d’oportunitats d’ocupació per a alguns dels habitants locals durant el muntatge i posada en marxa del parc eòlic, i també durant la posterior fase de manteniment i de funcionament dels aerogeneradors, contribuint així a la mitigació de la pobresa en la comunitat local.
  • Promoció de l’educació infantil en les comunitats locals mitjançant: La construcció d’una escola i de dos blocs de sanejament anomenats Pour Flush; y la construcció d’un centre d’autoaprenentatge que està equipat amb una biblioteca, tres ordinadors, joguines i diferents materials educatius (CD, jocs d’interior i per fer a l’aire lliure…).
  • Promoció de la dona, mitjançant la creació de grups de treball específics, on es dóna suport a grups de dones a través del seu centre, on s’han especialitzat per exemple en la problemàtica de l’aigua potable. Aquestes dones surten preparades per treballar en programes l’aigua.
  • Distribució de llanternes solars als habitants del poble i suport a un programa de sensibilització en matèria d’hàbits saludables a la zona del projecte, beneficiant a dotze escoles i 600 persones.

Més informació: