Ruchi Wind Project

País: Índia
Tipus de projecte: Eòlica
Certificació: Verified Carbon Standard

L’objectiu del projecte és generar electricitat a partir de l’energia renovable proporcionada pel vent, per vendre-la posteriorment a la xarxa nacional. Això permet augmentar la capacitat de la xarxa, alhora que desplaça els combustibles fòssils de les fonts primàries de generació d’energia elèctrica predominants fins al moment a l’àrea del projecte. La capacitat total instal·lada del projecte és de 22,5 MW.

Més informació: Descarregar pdf