Procuenca Forestry Project

Es tracte d’un projecte que agrupa diferents activitats orientades a la gestió forestal sostenible. Una de les més rellevants és la restauració dels boscos on es regula i millora la quantitat i la qualitat de l’aigua dolça pel sòl. Utilitzada per la conservació de la biodiversitat.

La restauració s’efectua mitjançant la regeneració natural assistida I la reforestació de la conca del riu Chinchiná situada a centre sud de Colòmbia,  al departament de Caldas.

Es troben 4.540 hectàrees protegides, on el seu objectiu és augmentar la biodiversitat i millorar la connectivitat entre els ecosistemes estratègics que anteriorment han estat deteriorats per l’agricultura, la pastura i la desforestació massiva. Així doncs es redueixen emissions de gasos amb efecte d’hivernacle degut a una major absorció de CO2, gracies a la conservació  de la biomassa i evitant la generació de diòxid de carboni degut a la seva crema, mitigant així 36.000 tCO2e a l’any.

 

BENEFICIS

Ambientals

  • L’erosió del sòl i despreniments de terra (que causen problemes significatius a la carretera principal entre Manizales i Bogotà) es redueixen.
  • Protegeix l’ús del sòl: la pastura excessiva de la terra es redueix, mentre que l’agricultura i la productivitat es mantenen.
  • Els sistemes agroforestals permeten la producció de fusta, l’energia de la biomassa, mantenint sempre els serveis ecològics essencials.
  • L’aigua d’escorrentia es retingut a l’ecosistema, i permet la seva infiltració lenta, un emmagatzematge al sòl i una alliberació gradual, evitant l’escassetat d’aigua durant l’estació seca i una reducció de les inundacions.
  • Reducció de la desforestació, degut a una gestió forestal sostenible.
  • Disminució del risc d’extinció de las poblacions locals de fauna silvestre, conservant el seu hàbitat natural, i a la vegada controlar la caça.

 

Socials

  • Creació de llocs de treball estables i ben remunerats.
  • Millora de les condicions de vida de les comunitats locals , es garanteix el subministrament d’aigua dolça als habitants de la regió.
  • Tallers de capacitació i educació, per tan augmentarà el coneixement de la silvicultura i les noves tecnologies.
  • Les activitats econòmiques es diversifiquen per cobrir la producció de fusta i la venta dels serveis ambientals.

 

Més informació: