Malawi Borehole Project

Malawi Borehole Project

L’activitat del projecte consisteix amb el subministrament d’aigua potable a les comunitats locals dels districtes de Dowa i Kaungu a Malawi a través de la rehabilitació dels pous de la comunitat.

La falta d’aigua potable juntament amb la falta de sanejament i la higiene, manté a les persones més pobres del món a la pobresa. Les dones i les nenes són les més afectades, amb una gran part d’hores malgastades per transportar aigua no potable. Als districtes del projecte, al voltant de la meitat de les comunitats rural, viuen sense aigua potable. Aquesta situació es veu agreujada pel fet de que al voltant d’una tercera part dels pous estan inutilitzables. Només una de cada cinc persones amb accés a un wc, amb lo qual la defecació a l’aire lliure és comú. Una quarta part de les escoles no tenen aigua potable i en promig només hi ha un lavabo per cada 150 alumnes.

Davant aquesta situació, les famílies d’aquestes comunitats tenen la opció de beure aigua contaminada, o bullir-la i purificar-la. Amb conseqüència, el projecte està oferint un sistema de sanejament d’aigua potable a 450.000 persones a tots els districtes del projecte.

BENEFICIS

Ambientals

  • Ajudarà a reduir significativament les emissions de Gasos amb Efecte d’hivernacle al llarg de la seva vida útil.
  • Ajudarà a reduir l’ús de la biomassa no renovable dels boscos, assistint amb la preservació de les existències forestals existents, protegint els ecosistemes i els hàbitats de la vida silvestre.
  • La protecció dels boscos assegurarà el manteniment de les conques hidrogràfiques que regulen els nivells freàtics i prevenint les inundacions.
  • Una reducció del consum de llenya reduirà la desforestació i per tan reduirà l’erosió i la pèrdua de nutrients.

 

Socials

  • Es reduirà el temps de recol·lecció de combustible de fusta per les vivendes familiars.
  • Es reduirà la quantitat de contaminants a l’interior de les vivendes per la crema de biomassa. S’emetrà menys CO2, CO i partícules, amb lo qual reduirà la probabilitat de malalties respiratòries. Tindrà un gran impacte positiu a la salut de les famílies.
  • Es necessitarà menys temps a la cuina amb lo qual permetrà una major oportunitat amb concentrar-se amb altres feines de la casa i a la cura dels infants.
  • Millorarà la seguretat a les vivendes, reduint les ferides i cremades.
  • Beneficiarà l’economia rural al proporcionar llocs de treball a les instal·lacions, així com també proporcionarà personal d’educació comunitària.
  • Els costos per la compra de combustible es reduiran i permetrà que s’inverteixi més en alimentació, atenció medica, educació, etc.

Més informació: