Kibale Rehabilitation Project

Situat al sud-oest d’Uganda, el Parc Nacional de Kibale és un dels últims blocs de bosc tropical que queda en el país. Allotja la major varietat i concentració de primats que es pot trobar en qualsevol lloc de l’est d’Àfrica, i és la llar d’ almenys 350 espècies d’arbres.

El projecte té com a objectiu protegir i restaurar la biodiversitat, augmentar les reserves de carboni i mantenir les funcions ecològiques vitals generals del parc. Fins al moment, 3.500 hectàrees s’han restaurat amb èxit amb el recolzament de Ugandan Wildlife Authority (UWA).

BENEFICIS

Ambientals

  • Restauració de la integritat dels ecosistemes forestals degradats al Parc Nacional de Kibale, millorant així la conservació de la biodiversitat.
  • Segrest del diòxid de carboni i mitigació dels efectes del canvi climàtic, per tant millora del medi ambient tant a nivell local com a nivell mundial.
  • Disminució de laj pressió dels agents de la desforestació i la degradació en les zones interiors del parc, gràcies a promoure la regeneració de la vegetació natural en les zones de l’interior dels boscos mitjançant la creació d’una zona boscosa al voltant del contorn del parc.

Socials

  • Creació d’oportunitats de feina per a les comunitats adjacents al parc, com un mitjà per a reduir la pressió sobre els recursos del parc. Des de l’inici del projecte, els empresaris locals han estat establint vivers per recolzar la demanda del projecte de plàntules natives.
  • Impartició de cursos sobre habilitats de gestió forestal i de coneixement per a les comunitats locals.
  • Control dels sistemes de gestió local per assegurar la conservació i l’ús sostenible dels recursos forestals de la zona.

Més informació: