Jepirachi wind power project

El projecte consisteix en el desenvolupament d’una instal·lació de generació d’energia eòlica amb una capacitat de 19,5 MW. Es situa en el territori indígena Wayuu, dins del municipi de Uribia al Departament de Guajira, a la regió nord est de la costa Atlàntica de Colòmbia. El nom Jepirachi significa “vent del nord-est”, en llengua wayuu.

Guajira és una de les regions més pobres d’Amèrica del Sud, amb recursos naturals limitats i sense accés permanent a l’aigua potable, el que dificulta el desenvolupament i la qualitat de vida de les comunitats de la regió.

Amb el projecte Jepirachi, es preveu millorar ejl nivell de vida d’aquestes comunitats poc avantatjades, al mateix temps que generar energia de fonts renovables, contribuint a la disminució de l’emissió de gasos d’efecte hivernacle. Des de gener de 2004 els aerogeneradors han abocat 80 GWh d’energia neta al Sistema Interconnectat Nacional de Colòmbia.

BENEFICIS

Ambientals

  • Disminució de l’ús de combustibles fòssils per a generar energia, amb la resultant disminució en l’emissió de gasos d’efecte hivernacle.
  • Increment de la quota d’energies renovables a la xarxa elèctrica nacional, contribuint a l’especialització tècnica a nivell nacional en la instal·lació i gestió d’aquest tipus de tecnologia. Aquests beneficis indirectes poden estimular el desenvolupament i aportació de les energies renovables al sistema elèctric colombià.

Socials 

  • Demostració a nivell comercial, del potencial de generació d’energia elèctrica basada en el vent a la regió del projecte, facilitant d’aquesta manera les inversions futures per captar el potencial relativament gran de l’energia eòlica.
  • Contribució al desenvolupament de la comunitat indígena amb escassos recursos on es situa el projecte, a través del suport als projectes impulsats per la comunitat finançats per un sistema de transferències i compensacions acordades pel patrocinador del projecte, que van més enllà del que exigeix el sistema de transferències exigides per la legislació colombiana, destacant: Formació per facilitar la creació d’ocupació directa i indirecta; subministrament d’una planta de dessalinització d’aigua alimentada per energia eòlica i de dipòsits d’emmagatzematge d’aigua; i construcció de centres de salut i educatius.
  • Contribució a un augment de l’activitat econjòmica durant el període de construcció, injectant 21 milions de dòlars a l’economia colombiana.

Més informació: