Gupta Project

Pais: Índia
Tipus de projecte: Eòlica
Certificació: Verified Carbon Standard

L’activitat del projecte consisteix en la instal·lació de 2 aerogeneradors de 1,5MW cadascun, amb un total de 3MW. L’electricitat generada es subministra a la Tamil Nadu Electricity Board (TNEB), que forma part de la Xarxa Elèctrica del Sud-est de l’Índia. A conseqüència del projecte s’augmenta la capacitat de la xarxa de distribució i es desplaça una quantitat equivalent d’energia elèctrica provinent de combustibles fòssils.

Més informació: Descarregar pdf