Guaraí, Itabira and Santa Izabel Ceramics Project

Aquest projecte està format per tres petites empreses de ceràmica situades al municipi de Itaboraí a Rio de Janeiro, Brasil: Guaraí, Itabira i Santa Izabel. Les tres indústries ceràmiques es dediquen a la fabricació de productes de ceràmica estructural com maons, que són venuts en els mercats regionals.

L’economia de Itaboraí es basa en la indústria ceràmica, l’horticultura, l’agricultura de subsistència i altres.

L’activitat d’aquest projecte consisteix en utilitzar serradures i residus de fusta de les àrees de reforestació controlada com a combustible renovable per al funcionament dels forns de la indústria ceràmica. Així, la combustió de la biomassa, un combustible renovable, té un impacte relativament menor per a l’ecosistema en termes d’emissions locals i de gasos d’efecte d’hivernacle. Aquest canvi de combustible ha estat pioner a la regió.

BENEFICIS

Ambientals

  • Reducció de les emissions de gasos d’efecte d’hivernacle per a la producció de ceràmica mitjançant l’ús de biomassa d’origen sostenible, un combustible net i eficient, ja que anteriorment les fàbriques de ceràmica utilitzaven combustibles pesats per encendre els seus forns.
  • Contribució a la millora de la disposició i aprofitament dels residus agro-forestals.

Socials

  • Oferiment d’aliments bàsics als treballadors com a beneficis addicionals al salari.
  • Afavoriment de la contractació de dones a l’empresa, tot i tractar-se d’una indústria pesada.
  • Millora de les condicions de treball, com ara millores en el sanejament i l’automatització del procés de producció. Aquest fet afavoreix que hi hagi menys accidents de treball.
  • Beneficis en les condicions laborals, com ara la remuneració dels treballadors, assegurances de salut, el reemborsament del transport, vals de menjar i comissions en funció del volum de producció.
  • Donacions periòdiques i altres suports financers a programes i iniciatives locals.
  • Augment de treballs per a la comunitat local relacionats amb el projecte.

Més informació: