GE Teobaldo Ceramic Project

País: Brasil
Tipus de projecte: Biomassa
Certificació: Verified Carbon Standard i SOCIALCARBON®

L’empresa de ceràmiques GE Teobaldo Ceramic es dedica a la fabricació de productes de ceràmica vermella, com ara maons i lloses, que principalment ven en els mercats de la regió. Amb l’entrada en funcionament del projecte de canvi de combustible, l’empresa utilitza biomassa renovable en lloc de fusta nativa per generar energia tèrmica i reduir els gasos d’efecte hivernacle (GEH).

Més informació: Descarregar pdf