GE Teobaldo Ceramic Project

L’empresa de Ceràmiques GE Teobaldo que es troba situada al municipi de Paudalho dins l’estat de Pernambuco, a la regió nord-est de Brasil, es dedica a la fabricació de productes de ceràmica vermella, com ara maons i lloses, que principalment ven en els mercats de la regió. El combustible emprat en els forns ceràmics és fusta nativa del bioma de la Caatinga.

Com a pràctica habitual a la regió, abans del projecte de carboni, la fusta emprada no provenia de zones amb activitats de reforestació o amb una gestió sostenible, de manera que era considerada una biomassa no renovable.

Amb l’entrada en funcionament del projecte de canvi de combustible, l’empresa utilitza biomassa renovable en lloc de fusta nativa per generar energia tèrmica i reduir els gasos d’efecte hivernacle (GEH).

BENEFICIS

Ambientals

  • Utilització de biomassa renovable: fusta de garrofer, residus de fusta i llenya nativa procedent de boscos gestionats amb un pla forestal. Concretament, el projecte acredita un DOF (Document d’Origen Forestal), que ajuda a demostrar que la biomassa és sostenible i contribueix als aspectes ambientals.
  • Aprofitament dels residus: les restes de ceràmiques trencades o defectuoses són reintegrades en la barreja d’argila o s’utilitzen per arranjar camins, entre altres.
  • Aprofitament de les cendres generades en el procés de producció, barrejant-se amb l’argila per a la fabricació dels productes i utilitzant-se per segellar les portes dels forns.

Sociales

  • Oferiment d’aliments bàsics als treballadors com a beneficis addicionals al salari.
  • Afavoriment de la contractació de dones a l’empresa, tot i tractar-se d’una indústria pesada.
  • Realització de donacions freqüents a les institucions de la regió, com per exemple a la EMIP11 i oferiment d’equipaments esportius per a la comunitat.
  • Impartició de formació tècnica als seus treballadors, principalment sobre ceràmica i instal·lacions.
  • Implantació de millores en les condicions de treball, incloent: ús de cremadors mecànics per a la injecció de la biomassa renovable en els forns, evitant el contacte amb les altes temperatures; construcció d’instal·lacions de sanejament i fonts d’aigua; i la compra d’una motocicleta per facilitar el transport de maons.

Més informació: