Düzova Wind Power Plant Project

El projecte consisteix en la instal·lació de 20 aerogeneradors de 2.5 MW a la regió de Aegean de la província de Izmir  a l’oest de Turquia. L’objectiu és generar energia renovable a partir del vent i contribuir a l’economia nacional.

L’activitat del projecte reduirà emissions de gasos amb efecte d’hivernacle, evitant la generació de diòxid de carboni degut a la producció d’electricitat a través de combustibles fòssils. Es genera una mitjana anual de  118.100 MWh d’energia renovable, que  permet una reducció d’emissions anual de 92.000 tCO2e.

 

BENEFICIS

Ambientals

  • Reducció dels problemes relacionats amb la gestió dels residus associats a les plantes de producció d’energia tèrmica procedent de la combustió de carbó.
  • Disminució dels danys ecològics causats per les activitats relacionades amb la mineria del carbó.
  • Reducció de la contaminació ambiental degut a la reducció de les emissions de diòxid de sofre.
  • Millora de la qualitat de l’aire a la zona on es desenvolupa el projecte.

 

Socials

  • Redueix la dependència dels combustibles fòssils per la generació de l’energia elèctrica, així mateix diversifica el mix de generació de l’energia elèctrica.
  • Contribució a la dinamització de l’economia local i al benestar dels residents a la zona on es desenvolupa el projecte.
  • Creació de nous llocs de treball durant les fases de planificació i construcció del parc eòlic.
  • Millora de la salut dels residents a la zona, degut a la millora de la qualitat de l’aire.
  • Ajuda a estimular el creixement de l’industria de l’energia eòlica a Turquia.

Més informació: