Caruquia Small Hydroelectric Project

El projecte consisteix en la instal·lació d’una petita planta d’energia hidroelèctrica per produir energia neta utilitzant el flux d’aigua del Riu Guadalupe (Antioquia). La capacitat total instal·lada és de 9,76 MW i es preveu la generació de 59,8 GWh d’energia renovable per any, que es distribuirà al Sistema Nacional Interconnectat de Colòmbia.

Així, el projecte incrementarà el subministrament d’electricitat a la xarxa, substituint la generació d’energia elèctrica amb combustibles fòssils i reduint emissions de gasos d’efecte hivernacle.

BENEFICIS

Ambientals

  • Compliment de la totalitat de la normativa ambiental de Colòmbia.
  • Reforestació d’una petita zona propera al projecte, per compensar la desforestació que s’hagi pogut produir durant l’execució del projecte.
  • Reducció de la dependència dels combustibles fòssils, gràcies a la no construcció de les noves plantes d’energia tèrmica.
  • Mitigació de l’emissió de CO2, SOx i NOx, afavorint una reducció dels problemes de salut associats a la contaminació atmosfèrica.
  • Impacte mínim a l’entorn ecològic, ja que el projecte es realitza en una zona de pastura de bestiar, i no s’hi troben espècies endèmiques.

Socials

  • Creació de 100 llocs de treball a temps complet durant el període de construcció del projecte.
  • Construcció d’una clínica de salut en el municipi local de Providencia.
  • Construcció d’una sala de reunions i un menjador en una escola local.
  • Construcció de més de 5 kilòmetres de carreteres per comunicar les granges.
  • Contribueix al desenvolupament de capacitat tecnològica a tot el país, degut al augment de les capacitats tecnològiques pels obrers adquirides en el projecte.

Més informació: