Bandirma-3 Wind Power Project

El projecte consisteix en la instal·lació de 10 aerogeneradors de 2.5 MW a la zona de Bandirma, al nord oest de Turquia. L’objectiu és generar energia renovable a partir del vent i contribuir a l’economia nacional.

L’activitat del projecte reduirà emissions de gasos d’efecte hivernacle, evitant la generació de diòxid de carboni degut a la producció d’electricitat a través de combustibles fòssils. Es genera una mitjana anual de 99 GWh d’energia renovable, que  permet una reducció d’emissions anual de 59.796 tCO2e.

BENEFICIS

Ambientals

 • Reducció dels problemes relacionats amb la gestió dels residus associats a les plantes de producció d’energia tèrmica procedent de la combustió de carbó.
 • Disminució dels danys ecològics causats per les activitats relacionades amb la mineria del carbó.
 • Reducció de la contaminació ambiental degut a la reducció de les emissions de diòxid de sofre.
 • Millora de la qualitat de l’aire a la zona on es desenvolupa el projecte.

Socials

 • Contribució a la dinamització de l’economia local i al benestar dels residents a la zona on es desenvolupa el projecte.
 • Creació de nous llocs de treball durant les fases de planificació i construcció del parc eòlic.
 • Millora de la salut dels residents a la zona, degut a la millora de la qualitat de l’aire.
 • Les comunitats locals podran seguir utilitzant els sòls per a la pastura. Si el projecte no s’hagués desenvolupat, les terres s’haurien utilitzat per a la mineria o per a fer-hi un abocador.
 • Rehabilitació i adequació de carreteres, ponts i zona fluvial a la població de Carikli.
 • Construcció d’una parada d’autobús a la població de Bezirci.
 • Rehabilitació de l’entrada i l’entorn del cementiri de Bezirci.
 • Execució d’obres per a una millor gestió de l’aigua.

Més informació: