Bandirma-3 Wind Power Project

País: Turquia
Tipus de projecte: Energia eòlica
Certificació: The Gold Standard

El projecte consisteix en la instal·lació de 10 aerogeneradors de 2.5 MW a la zona de Bandirma, al nord oest de Turquia. L’objectiu és generar energia renovable a partir del vent i contribuir a l’economia nacional.  L’activitat del projecte reduirà emissions de gasos d’efecte hivernacle, evitant la generació de diòxid de carboni degut a la producció d’electricitat a través de combustibles fòssils. Es genera una mitjana anual de 99 GWh d’energia renovable, que  permet una reducció d’emissions anual de 59.796 tCO2e.

Més informació: Descarregar pdf