Bandeira and Capelli ceramics

País: Brasil
Tipus de projecte: Biomassa
Certificació: Verified Carbon Standard i SOCIALCARBON®

El projecte afecta dues petites indústries de ceràmica vermella i prototípica: Capelli Ceramics produeix principalment teules, i Bandeira Ceramics, fabricant de maons. Amb l’execució del projecte, la fusta nativa s’ha substituït per biomassa renovable existent a la regió (bambú, serradures, canya de sucre i closca de coco), cosa que redueix les emissions de gasos d’efecte d’hivernacle associades a l’activitat original.

Més informació: Descarregar pdf