Babilonia Hydroelectric Project

País: Hondures
Tipus de projecte: Energia Minihidràulica
Certificació: Verified Carbon Standard

El projecte consisteix a generar electricitat a partir d’una petita central hidroelèctrica de 4 MW de capacitat instal·lada construïda al llarg del riu Babilonia. L’objectiu principal del projecte és evitar la construcció d’una nova central tèrmica per a la generació d’energia elèctrica, mitjançant la instal·lació d’una central minihidràulica que permeti generar electricitat de forma sostenible, neta i segura utilitzant els recursos de la força hídrica.

Més informació: Descarregar pdf