Babilonia Hydroelectric Project

El projecte consisteix en la instal·lació d’una petita central hidroelèctrica de 4MW, construïda al llarg del Riu Babilonia. L’objectiu principal del projecte és evitar la construcció d’una nova central tèrmica per a la generació d’energia elèctrica, mitjançant la creació de la instal·lació d’una central mini hidràulica, que permeti generar electricitat d’una forma sostenible, neta i segura utilitzant els recursos de la força hídrica.

A la vegada, la creació d’aquesta minicentral contribuirà a un abastament elèctric més fiable i segur a la zona.

L’execució d’aquest projecte, a més de reduir la dependència sobre els combustibles fòssils, activarà un nou tipus d’activitat econòmica que afavoreix el desenvolupament local.

BENEFICIS

Ambientals

  • Compliment de la totalitat de la normativa ambiental estatal de Hondures.
  • Associació a un programa de reforestació d’espècies natives de centenars d’hectàrees.
  • Impartició de formació tècnica a la població que treballa els camps propers al riu, amb l’objectiu de millorar la producció, tot aplicant una agricultura sostenible que ajudi a preservar l’entorn natural de l’àrea del projecte.
  • Reducció de la dependència dels combustibles fòssils, gràcies a la no construcció de noves plantes d’energia tèrmica.
  • Mitigació de l’emissió de CO2, SOx i NOx, afavorint una reducció dels problemes de salut associats a la contaminació atmosfèrica.

Socials

  • Creació de 400 llocs de treball durant la construcció de la central mini hidràulica. Creació de 19 i 49 llocs de treball permanents durant la de vida útil del projecte.
  • Promoció del desenvolupament de les comunitats locals mitjançant l’electrificació dels 5 pobles que integren la municipalitat de El Ocotal.
  • Finançament d’un programa social per a les comunitats, incorporant les següents accions: Escolarització de la població local, construcció d’una estació de policia que ha permès reduir en un 90% la delinqüència de la zona des de la seva posada en funcionament; i donació d’una unitat de salut dental mòbil per als escolars.
  • Promoció de la descentralització de l’economia, generant noves oportunitats de negoci a les zones rurals.

Més informació: