Manual Color ha calculat i compensat la seva petjada de carboni 2017 amb Clean CO2

Manual Color ha calculat i compensat la seva petjada de carboni 2017 amb Clean CO2

M.C. Equipo Profesional, S.L. (Manual Color) és una impremta fundada l’any 1976 a Barcelona. Un dels seus eixos claus és la preocupació pel medi ambient i de fer un ús més raonable dels seus recursos naturals. És per aquesta raó que dins la seva gestió ambiental incorpora una estratègia de gestió de carboni des de l’any 2013.

Clean CO2 ha calculat la petjada de carboni derivada de l’activitat de Manual Color durant l’any 2017, que ha resultat ser de 94,75 tCO2e. El càlcul de la petjada ha inclòs els consums directes de combustibles i els consums indirectes d’energia elèctrica. Addicionalment, Manual Color ha compensat les emissions que per la seva activitat no són possibles d’evitar. Així ha estat possible gràcies a la participació en un projecte d’energies renovables amb compromís social de la cartera de projectes de Clean CO2.

El projecte escollit per a la compensació d’emissions s’anomena Darica, està situat a Turquia i compta amb la certificació de l’estàndard internacional Verified Carbon Standard. La planta hidroelèctrica Darica és construïda al riu Melet al districte de Mesudiye de la província d’Ordu. L’objectiu de l’activitat del projecte és subministrar vora 99 MW d’electricitat renovable, gràcies a la força de l’aigua. El projecte genera uns 327.690 MWh anuals d’electricitat i redueix unes 209.722 tones de CO2 a l’any. A més a més, contribueix amb beneficis ambientals i socials addicionals com l’increment de les oportunitats de treball a la zona, la millora de l’eficiència energètic, l’expansió dels serveis d’educació, salut i instal·lacions públiques.

Amb aquesta iniciativa, Manual Color ha obtingut el certificat Clean CO2 acreditatiu de la seva neutralitat en emissions.