L’Ajuntament de Barcelona, conscient de la problemàtica actual derivada del canvi climàtic, ofereix als seus departaments, instituts i empreses municipals de calcular i compensar les emissions derivades de les seves activitats a través del programa Ajuntament + Sostenible. La renovació permetrà doncs seguir oferint esdeveniments neutres en CO2 mitjançant ‘Clean CO2’ en el marc de l’estratègia de sostenibilitat i gestió del carboni.

A més, l’Ajuntament de Barcelona també ha adquirit 100 crèdits de carboni del GE Teobaldo Ceràmic Project (projecte de conservació de biomassa nativa al Brasil) per compensar les emissions dels esdeveniments organitzats. Aquest últim projecte és d’una alta qualitat al mercat voluntari de carboni, gràcies als estàndards, tecnologies i beneficis ambientals i socials que proporciona a la comunitat local on es desenvolupa.