El GSTC Destinations Community Barcelona Summit compensa les emissions

Dibujo

Barcelona acull els dies 20 i 21 de novembre la conferència GSTC Destinations Community Barcelona Summit que comptarà amb un ampli programa enfocat al turisme sostenible. Hi participaran més de 30 ponents experts en el tema i hi assistiran 200 persones.

Al llarg de 8 sessions repartides entre els dos dies de durada de l’esdeveniment, s’exposaran les avantatges de fer més sostenibles les destinacions turístiques, com fomentar la cooperació pública i privada, casos d’èxit de ciutats sostenibles així com quins són els requisits per a que una destinació turística esdevingui sostenible i obtingui la certificació Biosphere.

L’entitat organitzadora de l’esdeveniment, l’Institut de Turisme Responsable (ITR), ha comptat amb el suport de Clean CO2 per a calcular i compensar les emissions de gasos amb efecte d’hivernacle que es generaran degut a la realització de l’esdeveniment. En el càlcul s’han inclòs els desplaçaments dels assistents a la conferència, els materials informatius entregats, les pauses de cafè i dinar, així com el consum d’energia elèctrica per a la il·luminació de la sala a on es celebra l’acte.

L’ITR ha compensat les 5 tCO2e que es generaran degut a la celebració de la conferència participant en un projecte de reducció d’emissions, desenvolupat al Brasil i que compta amb les certificacions Verified Carbon Standard i Socialcarbon. Es tracta del projecte de canvi de combustible GE Teobaldo, gràcies al qual una empresa de fabricació de ceràmica utilitza biomassa renovable en lloc de fusta nativa per a generar l’energia tèrmica necessària per a la seva activitat. El projecte no només comporta beneficis ambientals degut a la reducció d’emissions, sinó que també aporta beneficis socials a través de l’oferiment d’aliments bàsics i formació tècnica als treballadors, l’afavoriment de la contractació de dones i la realització de donacions a entitats socials locals.

Més informació sobre el càlcul i la compensació d’emissions de la conferència aquí.