fundacio

La Fundació Caixa d’Enginyers ha calculat i compensat les emissions generades per la seva activitat durant l’any 2013.

Aquesta iniciativa dona continuïtat l’estratègia de gestió de carboni realitzada per la Fundació els anys 2011 i 2012, en coherència amb el seu compromís ferm amb la sostenibilitat i l’entorn per fer front al canvi climàtic.

Les emissions de carboni de la Fundació Caixa d’Enginyers s’han calculat segons la ISO14064-1:2012 i en el GHG Protocol. En el càlcul s’han tingut en compte les principals activitats dutes a terme per l’organització durant el 2013: reunions de Patronat, actes de la Fundació i materials comunicatius produïts (carpetes, tríptics, informes i publicacions).

A més, la Fundació Caixa d’Enginyers ha neutralitzat les 19,6 tones de diòxid de carboni equivalent (tCO2e) generades per la seva activitat, participant en un projecte d’energies renovables i compromís social desenvolupat a l’Estat de Rio de Janeiro, Brasil. Es tracta del projecte Argibem, SA?o SebastiA?o & VulcA?o que a banda de reduir l’impacte ambiental de tres empreses de producció ceràmica, aporta beneficis socials a través de la millora del tractament de l’aigua en un hospital i escoles locals, participa en una ONG i crea noves oportunitats de treball.

Com a garantia de la compensació d’emissions realitzada, la Fundació Caixa d’Enginyers ha obtingut el certificat i el segell ‘Clean CO2 Certified’ amb codi QR, que permet accedir a aquesta APP amb informació personalitzada de la compensació d’emissions de l’organització.