El PMES, un programa de educación neutro en emisiones

imatge pmes 2

El Programa Metropolitano de Educación para la Sostenibilidad (PMES) del Área Metropolitana de Barcelona (AMB) ha calculado y compensado la huella de carbono del curso 2014-2015.

El PMES té com a finalitat sensibilitzar i educar sobre el medi ambient i el canvi climàtic, tot fomentant hàbits sostenibles entre la població, promovent el pensament crític i oferint als ciutadans les eines i valors necessaris per a forjar un futur sostenible.

L’AMB ha comptat amb el suport de Clean CO2, la marca de gestió de carboni de Lavola, per a calcular la petjada de carboni segons les normes ISO14064-1:2012, ISO14067 i The GHG Protocol. En el càlcul s’han tingut en compte les emissions generades pel consum d’energia elèctrica, el consum de paper i els desplaçaments realitzats al llarg de tot el curs 2014-2015.

Les 24 tones de diòxid de carboni equivalent (tCO2e) generades per les activitats dutes a terme en el PMES, s’han compensat adquirint crèdits de carboni del projecte de canvi de combustible Maguary, desenvolupat al Brasil. El projecte està impulsat per la fàbrica de Ceràmica Maguary, una indústria productora de maons de ceràmica. Abans de l’execució del projecte, el combustible utilitzat per a escalfar els forns de ceràmica era fusta nativa obtinguda de la desforestació del bioma Caatinga, un ecosistema amenaçat. Aquesta fusta es considera biomassa no renovable, ja que s’obté de zones on no s’hi realitzen activitats de reforestació o de gestió sostenible. Amb l’execució del projecte, escalfa els forns amb biomassa renovable procedent de fusta de Algaroba,subproductes de canya de sucre, fusta nativa de zones que compten amb una gestió forestal sostenible, serradures i residus de fusta procedents del sector industrial i de la construcció.

segell AMBCom a garantia de la compensació d’emissions efectuada, el Programa Metropolità d’Educació per a la Sostenibilitat ha obtingut el Certificat i el Segell Clean CO2 Certified amb codi QR, que dóna accés a aquesta APP divulgativa.