El Petra reafirma su compromiso contra el cambio climático

petra_cleanco2-485x278El restaurante Petra del Born, fue el primer restaurante de Barcelona neutro en emisiones. De esta manera,  manteniendo activa la iniciativa impulsada el año 2014, la organización ha compensado las emisiones generadas por su actividad durante el 2016 con Clean CO2.

Un any més el Petra ha calculat la petjada de carboni vinculada amb la seva activitat, s’han tingut en compte les emissions generades pel consum de gas natural i energia elèctrica. Fent un pas més, ha compensat les 16,53 tCO2e  generades fent una contribució al projecte de gestió forestal desenvolupat a Colòmbia. El projecte contribueix a la conservació de la biodiversitat i els recursos hídrics del Valle de Aburrá on els accelerats nivells de desforestació van posar en perill l’existència dels boscos tropicals humits. El projecte, a part de reduir l’impacte ambiental també aporta beneficis socials, com, la creació de llocs de treball estables i ben remunerats, i una millora de les condicions de vida de les comunitats locals garantint el subministrament d’aigua dolça.

Finalment el restaurant Petra, ha obtingut el certificat i segell ‘Clean CO2 Certified’ que garanteix la compensació efectuada.