fundacio

Caixa d’Enginyers Foundation calculated and offsetted the emissions generated by their 2013 activity.

This initiative is a continuation of the carbon management strategy started by the Foundation in 2011 and 2012, in line with their commitment with sustainability and the environment.

 

Les emissions de carboni de la Fundació Caixa d’Enginyers s’han calculat segons la ISO14064-1:2012 i en el GHG Protocol. En el càlcul s’han tingut en compte les principals activitats dutes a terme per l’organització durant el 2013: reunions de Patronat, actes de la Fundació i materials comunicatius produïts (carpetes, tríptics, informes i publicacions).

A més, la Fundació Caixa d’Enginyers ha neutralitzat les 19,6 tones de diòxid de carboni equivalent (tCO2e) generades per la seva activitat, participant en un projecte d’energies renovables i compromís social desenvolupat a l’Estat de Rio de Janeiro, Brasil. Es tracta del projecte Argibem, São Sebastião & Vulcão que a banda de reduir l’impacte ambiental de tres empreses de producció ceràmica, aporta beneficis socials a través de la millora del tractament de l’aigua en un hospital i escoles locals, participa en una ONG i crea noves oportunitats de treball.

Com a garantia de la compensació d’emissions realitzada, la Fundació Caixa d’Enginyers ha obtingut el certificat i el segell ‘Clean CO2 Certified’ amb codi QR, que permet accedir a aquesta APP amb informació personalitzada de la compensació d’emissions de l’organització.