MoraBanc, renews its commitment to the fight against climate change

logotipo_mora_principalMoraBanc is an Andorran banking group seeking for value and quality creation. The firm calculated and offset GHG emissions during 2015. The group is highly sensitive to the environment, as proven by the adoption of a series of commitments to prevent the environment deterioration over the last 7 years.

En el càlcul de 2015, basat en la ISO14064-1:2012 i en el GHG Protocol, s’han tingut en compte les emissions generades pel consum de gasoil i energia elèctrica, les emissions dels desplaçaments, el consum d’aigua, paper, tòners, targetes bancàries, així com el tractament dels residus produïts.

Complementàriament a la reducció, i des del primer any d’implantació d’aquesta estratègia de gestió del carboni,  MoraBanc compensa les emissions anuals de CO2 que per la seva activitat no són possibles d’evitar, a través de la participació en el mercat voluntari de carboni. L’any 2015, MoraBanc ha compensat les seves emissions contribuint al projecte anomenat, Ay-yldiz, que es desenvolupa a Turquia i que consisteix en la generació d’energia eòlica a partir de 5 aerogeneradors. El projecte, certificat per Gold Standard, a banda de reduir emissions de CO2, millora la qualitat de l’aire, dinamitza l’economia local, augmenta l’ocupació i té cura dels sòls de pastura de l’entorn.

Com a garantia de la compensació d’emissions realitzada, MoraBanc ha obtingut el certificat i el segell ‘Clean CO2 Certified’ amb codi QR, que permet accedir a aquesta APP amb informació personalitzada de la compensació d’emissions de l’organització.