Grup Indukern compensa, per primera vegada, el seu impacte ambiental

Grup Indukern compensa, per primera vegada, el seu impacte ambiental

Grup Indukern, aposta per minimitzar l’impacte ambiental de la seva activitat a través del càlcul i la compensació, per primera vegada, de les emissions de CO2 que genera.

D’aquesta manera, ha pogut compensar la seva petjada de carboni generada durant l’any 2016, concretament 629 tones de CO2e, invertint en els projectes Barbosa i Procuenca.

El Projecte Barbosa consisteix en la conservació de la biodiversitat i dels recursos hídrics del Valle de Aburrá a Colòmbia, mitjançant la reforestació d’espècies arbòries natives i no natives del municipi de Barbosa, Antioquia. El projecte efectua la reforestació de 82,65 hectàrees degradades per la pastura, amb les següents espècies: Pinus oocarpa, Guadua angustifolia, Eucalyptus grandis i Pinus maximinoi.

El Procuenca Forestry Project agrupa diferents activitats orientades a la gestió forestal sostenible, entre elles, la restauració de boscos regulant i millorant la quantitat i qualitat de l’aigua dolça pel sòl, utilitzada per la conservació de la biodiversitat. Aquesta restauració s’efectua mitjançant la regeneració natural assistida i la reforestació de la conca del riu Chinchiná situada a centre sud de Colòmbia. D’aquesta manera, es redueixen emissions de gasos amb efecte hivernacle i es poden compensar bona part de les emissions de CO2e emeses per Grup Indukern.

Els beneficis ambientals obtinguts amb aquesta compensació són la protecció de l’ús del sòl, la retenció de l’aigua d’escorrentia a l’ecosistema, la reducció de la desforestació, la disminució del risc d’extinció de la fauna silvestre, la reducció de l’erosió del sòl, la restauració de l’equilibri ecològic local, la reducció de la desforestació, etc.

Els dos projectes també inclouen beneficis socials com la creació de llocs de treball estables i ben remunerats per les comunitats locals i tallers de capacitació i educació.

Com a garantia de la compensació realitzada, Grup Indukern ha obtingut el certificat i segell Clean CO2.