El Chiringuito Lluna Plena calcula i compensa part del seu impacte ambiental

Paella_Marinara

El Chiringuito Lluna Plena de Viladecans ha calculat la petjada de carboni derivada del consum d’electricitat i gas butà durant el 2013 i el 2014, i l’ha compensat participant en un projecte d’energies renovables i compromís social.

Per a neutralitzar l’abast 1 i 2 de la seva activitat, el Chiringuito ha adquirit 14 tones de CO2 del projecte de biomassa Argibem, São Sebastião i Vulcão,  desenvolupat al Brasil. El projecte està impulsat per tres empreses productores de ceràmica prototípica, que han substituït els combustibles fòssils per fusta de repoblació forestal així com fusta residual, per alimentar els forns utilitzats en la producció de ceràmica.

Amb el desenvolupament del projecte, no només es redueixen emissions de CO2 si no que també s’impulsa un programa de reforestació i es dona suport a una ONG local. A més, amb els beneficis del projecte l’empresa Argibem ha comprat un camió cisterna especialitzat en gestió i tractament d’aigua per tal de donar suport a un hospital local i aquelles escoles amb un accés complicat a l’aigua.

El Chiringuito Lluna Plena ha obtingut el Certificat Clean CO2, garantia de la compensació d’emissions efectuada, i el Segell Clean CO2 Certified, que dóna accés aquesta APP personalitzada divulgativa de la compensació d’emissions.