L’Ajuntament de Barcelona, sota el Compromís de Barcelona pel Clima, ha renovat la confiança amb Clean CO2

L'Ajuntament de Barcelona, conscient de la problemàtica actual derivada del canvi climàtic, ofereix als seus departaments, instituts i empreses municipals de calcular i compensar les emissions derivades de les seves activitats a través del programa Ajuntament + Sostenible. La renovació permetrà doncs seguir oferint esdeveniments neutres en CO2 mitjançant 'Clean CO2' en el marc de l'estratègia de sostenibilitat i gestió del carboni.