CaixaBank, una banca 100% neutra en emissions amb Clean CO2

CaixaBank ha convertit la lluita contra el canvi climàtic en un pilar bàsic en el seu Pla de Banca socialment Responsable. Calcula anualment la seva petjada de carboni i, des de 2013, compensa les emissions corporatives a través de la marca Clean CO2. El càlcul i la compensació formen part del Projecte Carbon Neutral de la pròpia entitat on també es contempla la reducció d’emissions i la compra d’energia renovable.

Fins l’any passat, CaixaBank compensava part de les emissions, però al 2018 va fer un pas més en el seu compromís pel medi ambient i va compensar la totalitat de les emissions calculades del 2017. Gràcies a això es va convertir en el primer banc de l’Ibex35 neutre en emissions. I aquest any, amb l’objectiu de conservar l’estatus de la neutralitat, torna a compensar totes les emissions calculades de gasos amb efecte d’hivernacle generades amb la seva activitat durant l’any 2018, tant dels serveis centrals com de la xarxa d’oficines.

El total d’emissions compensades per l’activitat de l’any 2018 de CaixaBank és de 27.334 tones de CO2 i la compensació s’ha efectuat mitjançant la compra de 27.284 crèdits de carboni d’un projecte de producció d’energia mitjançant dejeccions ramaderes a Mèxic de la cartera de Clean CO2 i  50 tones de CO2e s’han compensat a través dels dos boscos ubicats a Montserrat (Barcelona) i Ejulve (Teruel) que es troben com a projectes de reducció d’emissions propis de CaixaBank registrats al  “Registro de huella de carbono, compensación y proyectos de absorción” impulsat pel Ministeri per la Transició Ecològica (MITECO).

Els projectes propis de CaixaBank consisteix en la restauració de terrenys cremats a el juliol de 2016 a Montserrat i l’any 2009 a Ejulve. A Montserrat, l’actuació es fa en una parcel·la de 11,1 hectàrees amb una plantació de 4.500 arbres d’espècies autòctones on es preveu una absorció de 812 tones de CO2 durant els 40 anys de permanència de la plantació. A Teruel al bosc de Ejulve es reforesta una extensió de 4,9 hectàrees amb la plantació demés de 2.400 especies natives roures, moixeres, pins silvestres i pi negre. Addicionalment es van accions de replantació amb voluntaris per ajudar a sensibilitzar de primera mà.

Pel que fa al projecte de la cartera de Clean CO2, s’anomena “Sonora AWMS GHG Mitigation Project MX05-B-03” i consisteix en la instal·lació de digestors anaeròbics a les granges porcines del nord-oest del país, a l’estat de Sonora. Els digestors anaeròbics estan alimentats amb els efluents porcins i capturen i combustionen el biogàs resultant per generar energia. Es tracta d’un projecte certificat sota l’estàndard VCS.

Gràcies a aquest projecte es millora la qualitat del sòl i de l’aigua subterrània amb el control de les dejeccions, es contribueix al desenvolupament econòmic i social de la regió a través de la creació d’oportunitats d’ocupació per la fabricació i el manteniment de les instal·lacions, es proporciona una nova font d’ingressos i energia verda i es redueixen les emissions de gasos amb efecte d’hivernacle al no consumir energia generada amb combustibles fòssils.

Amb aquesta acció, CaixaBank ha aconseguit el Certificat i Segell Clean CO2 Certified, com acreditació de la neutralitat de les seves emissions de l’any 2018.