El Festival de Cap Roig aposta per la lluita contra el canvi climàtic

El Festival de Cap Roig aposta per la lluita contra el canvi climàtic

El Festival de Cap Roig, organitzat per Fundació Bancària "la Caixa" és un referent cultural i turístic dels estius de la Costa Brava des de la seva primera edició, l'any 2001. En el marc del seu compromís amb la sostenibilitat, ha calculat i compensat les emissions de Gasos amb Efecte d'Hivernacle produïdes durant l'edició del 2017 amb Clean CO2.

L’Ajuntament de Barcelona, sota el Compromís de Barcelona pel Clima, ha renovat la confiança amb Clean CO2

L'Ajuntament de Barcelona, conscient de la problemàtica actual derivada del canvi climàtic, ofereix als seus departaments, instituts i empreses municipals de calcular i compensar les emissions derivades de les seves activitats a través del programa Ajuntament + Sostenible. La renovació permetrà doncs seguir oferint esdeveniments neutres en CO2 mitjançant 'Clean CO2' en el marc de l'estratègia de sostenibilitat i gestió del carboni.

Primavera Sound, un festival compromès amb la lluita contra el canvi climàtic

Primavera Sound, un festival compromès amb la lluita contra el canvi climàtic

Conscients que la vida en una societat moderna provoca inevitablement una important empremta ecològica, Primavera Sound ha pres la ferma determinació d'avaluar el seu impacte ambiental i minimitzar-lo. Un dels punts clau de les polítiques mediambientals de Primavera Sound és el càlcul i compensació de les emissions de CO2, que des de l'any 2011 són comptabilitzades per part de l'organització a través de CleanCO2.

MoraBanc ha calculat i compensat la seva petjada de carboni corporativa del 2013 amb Clean CO2

MoraBanc ha calculat i compensat la seva petjada de carboni corporativa del 2013 amb Clean CO2

MoraBanc és un grup bancari andorrà amb una organització orientada a la creació de valor, amb la qualitat com a element diferencial competitiu. El grup, sensible al medi ambient, ha adoptat tota una sèrie de compromisos per a la prevenció del deteriorament de l’entorn. Així, des del 2009 MoraBanc impulsa una estratègia de gestió del carboni amb Clean CO2, que l’ha portat a ser el primer banc andorrà 100% neutre en emissions.