Al BRI Restaurant, les experiències compensen

bri restaurantEl BRI Restaurant, situat a Palma de Mallorca, ofereix una cuina i un servei innovadors, seguint les noves tendències amb productes locals i de temporada. A més, també disposa d’una política activa de reducció d’emissions, que consta de vàries línies d’actuació: mobilitat sostenible, eficiència energètica, reducció i reciclatge dels residus, càlcul, reducció i compensació de la petjada de carboni.

Com a part de l’estratègia de canvi climàtic del BRI, iniciada el 2010 i mantinguda fins a l’actualitat, Clean CO2 ha calculat i compensat les emissions corporatives del 2013. En el càlcul s’han inclòs tant les emissions directes derivades del consum de gas natural com les emissions indirectes derivades del consum d’energia elèctrica, de bèns i serveis, dels residus generats i de la flota de vehicles pròpia de la plantilla. El resultat del càlcul de la petjada és de 7 tCO2e, el que suposa una disminució de la petjada de carboni del 67% respecte l’any anterior. Aquesta reducció d’emissions es deu a que tota l’electricitat consumida al BRI durant el 2013 ha procedit d’energia renovable certificada al 100%.

Addicionalment, el BRI ha compensat les emissions que per la seva activitat no són possibles d’evitar, participant en el projecte Cenol and Telha Forte Ceramics. El projecte es desenvolupa al Brasil, compta amb les certificacions Verified Carbon Standard i SOCIALCARBONA i implica tant el canvi de combustible fòssil a biomassa forestal gestionada de forma sostenible, com un impacte positiu sobre les comunitats locals.